Laporan Pengujian Internet


Salam 1Bestarinet,

Untuk makluman semua pihak sekolah, anda diminta untuk membuat ujian laporan speedtest pada setiap bulan untuk keperluan pihak BTPN Sarawak menganalisa berkenaan status internet sekolah anda sama ada berfungsi / kurang stabil / tidak berfungsi. Laporan ini sedikit sebanyak boleh membantu pihak BTPN untuk melakukan sebarang penambahbaikan atau pelaporan kepada pihak yang berkenaan. Sekian, terima kasih.