Pemantauan Status Penggunaan Frog VLE

Perhatian kepada semua sekolah

Penggunaan Frog VLE di sekolah-sekolah sentiasa dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) secara atas talian (online).  Perkara-perkara yang dipantau adalah :
  1. Kekerapan penggunaan Frog VLE oleh Guru dan Murid secara mingguan.
  2. Peratus pencapaian mengikut KPI yang telah ditetapkan  -  Login Frog VLE selama 30 minit seminggu untuk 30% warga sekolah.
  3.  Status pengagihan ID Frog VLE kepada Guru, Murid dan Ibu bapa.