FungsiFUNGSI 1
:
MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI
PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL
MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.FUNGSI 2
:
MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN
INISIATIF ICT DI SEKOLAH.FUNGSI 3
:
MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN
SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN
EKOLAH MENGIKUT KELOMPOK.FUNGSI 4
:
MEMBANTU PENYEDIAAN DAN PENERBITAN
BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
DALAM PELBAGAI MEDIA MENGIKUT
PIAWAI YANG DITETAPKAN.(TIDAK BERKAITAN).FUNGSI 5
:
MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT 
SOKONGAN PEMBANGUNAN
PUSAT SUMBER.                                                                         FUNGSI 6
:
MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI
KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN.FUNGSI 7
:
PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH
(TIDAK BERKAITAN).FUNGSI 8
:
MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN DI SEKOLAH.