Misi

Pembangunan Kapasiti dan Peningkatan Kualiti Pengurusan
Instruksional Menerusi Pembudayaan Inovasi Teknologi Pendidikan